Fancygun True or False

 

"Tarta"

 

NF clear    prcd-PRA clear    HD A    patella 0/0    oculistic visit OK

 

 

Fancygun That's Amore

 

"Butrillolo"

 

NF clear    prcd-PRA clear    HD A    patella 0/0    oculistic visit OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fancygun Sterlina

"Medaglietta"

 

NF clear    prcd-PRA clear    HD A    patella 0/0    oculistic visit OK

 

 

Black Delja's Errare è Umano Perseverare è Diabolico

 

"Pluto"

 

 

NF clear    prcd-PRA clear    HD A    patella 0/0    oculistic visit OK

 

 

 

 

Fancygun Zora La Vampira

 

"Zora"

 

NF clear    prcd-PRA clear    HD A    patella 0/0    oculistic visit OK